Construit cu succes

Placa de bază - v.0


Această pagină conţine documentaţia necesară obţinerii versiunii FUNCŢIONALE a proiectului iniţial CoBra, aşa cum este descris în manualul hardware original. Greşelile existente în documentaţia originală şi pe cablajul original al plăcii de bază sînt enumerate şi corectate aici şi apoi sînt prezentate schemele complete şi corecte, realizate în gschem, precum şi cablajele corectate, funcţionale ale plăcii de bază (versiunea originală a interfeţei de floppy disk este descrisă la pagina despre interfaţa floppy). Afară de scheme şi cablaje, mai este prezentată o explicare a hărţii memoriei pentru versiunea iniţială simplă cu 64KB RAM. Aceasta este "Versiunea 0" a proiectului CoBra, forma FUNCŢIONALĂ cea mai apropiată de originalul descris de manualul hardware.

Evident, importanţa acestei versiuni este mai degrabă una istorică, dar existenţa ei constituie baza oricărei dezvoltări ulterioare a unei versiuni realizabilă în ziua de azi cu componentele existente pe piaţă.

Pentru a ajunge la această versiune, pornind de la cablajul original au fost aplicate unele modificări descrise la pagina anterioară ("Documente") unde sînt prezentate cele două hărţi grafice de modificări ale cablajului plăcii de bază originale şi este dată lista cu descrierea modificărilor conexiunilor. Această listă de modificări se referă la cazul particular al plăcii de bază construite de mine şi ca atare nu toate modificările din ea sînt necesare pentru a obţine varianta de bază funcţională a CoBra. Varianta de bază descrisă aici (Versiunea 0) are doar 64KB RAM şi nici un fel de modificări. Critice pentru funcţionarea calculatorului sînt doar cele care au ultima coloană din tabel colorată în roşu. Cele cu ultima coloană colorată în galben nu sînt critice dar tot afectează buna funcţionare. Aceste două categorii sînt incluse în "Versiunea 0" descrisă aici.
Modificările şi corecturile aduse schemelor şi cablajului original în această Versiune 0 sînt deci următoarele:

Principalele caracteristici ale Versiunii 0 (conform şi cu manualul hardware original) sînt:

Scheme - v.0

It appears you don't have a PDF plugin for this browser. No problem... you can click here to download the PDF file.

Caracteristici Versiunea 0:


  • 64KB RAM in 4 bancuri a cite 16KB
  • DRAM folosit: 4116 (3 tensiuni)
  • 16KB EPROM BASIC in 8 cipuri 2716 sau 4 cipuri 2732
  • 2-8KB EPROM BOOT intr-un cip 2716-2764


Cablaj imprimat - v.0

Stratul dinspre componente (de deasupra) este desenat în roşu iar stratul opus în albastru.

It appears you don't have a PDF plugin for this browser. No problem... you can click here to download the PDF file.